Ψυχοθεραπεία/Θεραπεία μέσω Χορού και Κίνησης

Μια ψυχοθεραπευτική παρέμβαση που εστιάζει στη σχέση νου, σώματος, κίνησης και συναισθήματος.

Η Ψυχοθεραπεία/Θεραπεία μέσω Χορού και Κίνησης είναι μια ψυχοθεραπευτική παρέμβαση που εστιάζει στη σχέση νου, σώματος, κίνησης και συναισθήματος. Το σώμα και η εκφραστική του κίνηση είναι δυνατό να δηλώνουν ασυνείδητο υλικό, ψυχικές εντάσεις, ενδοψυχικές συγκρούσεις και μοτίβα του “σχετίζεσθαι”. Σε μια συνεδρία Ψυχοθεραπείας μέσω Χορού και Κίνησης ο λόγος βρίσκεται οργανικά ενταγμένος στη δημιουργική διαδικασίααποσαφηνίζοντας και συνδέοντας υλικό του ασυνείδητου με το συνειδητό. Η δημιουργικότητα επιπλέον, έχει αυτοτελή -αυτόνομη θεραπευτική αξία καθώς στοιχεία του ασυνειδήτου εκφράζονται με τη μορφή κινητικών συμβόλων και κινητικών μεταφορών.

Η απαρχή της τοποθετείται στη δεκαετία του 1940 στις ΗΠΑ. Η συνεργασία ψυχιάτρων και επαγγελματιών μοντέρνου χορού ανέδειξε τη θεραπευτική δυνατότητα της μη λεκτικής επικοινωνίας και της κινητικής έκφρασης. Έκτοτε το ερευνητικό σώμα του κλάδου  και η θεωρητική του πλαισίωση ολοένα και μεγαλώνει. Στηρίζεται στην έρευνα για τη μη-λεκτική επικοινωνία, τα διάφορα συστήματα παρατήρησης και ανάλυσης της κίνησης, την αναπτυξιακή ψυχολογία, την ομαδική ανάλυση, την ψυχοπαθολογία, τις διάφορες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις (πχ ψυχαναλυτική, ανθρωπιστική , συνθετική  κ.α. ).

Η Ψυχοθεραπεία μέσω Χορού και Κίνησης (είτε Χοροκινητική Θεραπεία, είτε Χοροθεραπεία) εντάσσεται στις Θεραπείες μέσω Τέχνης μαζί με την Μουσικοθεραπεία, την Δραματοθεραπεία και την Εικαστική Θεραπεία. Επαγγελματικοί σύλλογοι διεθνώς (με κυριότερους τον Αμερικανικό, Βρετανικό , Ισπανικό κα) φροντίζουν για την τήρηση του κώδικα δεοντολογίας στην εφαρμογή της εν λόγω θεραπείας, και θέτουν τα διεθνή στάνταρ για την εκπαίδευση.