Δίκτυο Ψυχοθεραπευτών μέσω Χορού και Κίνησης

Μέλημα του δικτύου είναι η εφαρμογή του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλματος με στόχο το μέγιστο θεραπευτικό όφελος των θεραπευόμενων.

Το δίκτυο Ψυχοθεραπευτών μέσω Χορού και Κίνησης είναι μία σύμπραξη επαγγελματιών ψυχοθεραπευτών μέσω της κίνησης – χορού. Όλα τα μέλη του δικτύου είναι εκπαιδευμένα σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ, είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και κάτοχοι τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Master (Dance Movement Psychotherapy / Therapy) από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Κατά την κλινική τους πρακτική ακολουθούν αυστηρά τους διεθνείς κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματος και κυρίως της προσωπικής θεραπείας (2 χρόνια και πάνω), της κλινικής εποπτείας και της συνεχιζόμενης επιμόρφωσης.

Το παρόν δίκτυο συγκροτείται στα πλαίσια μιας ευρύτερης προσπάθειας για την προαγωγή και την ορθή κλινική εφαρμογή της επιστήμης της Ψυχοθεραπείας μέσω Χορού και Κίνησης. Μέλημα του δικτύου είναι η  εφαρμογή του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλματος με στόχο το μέγιστο θεραπευτικό όφελος των θεραπευόμενων.

Η ανάπτυξη συνεργασίας με αντίστοιχους συλλόγους και δίκτυα του εξωτερικού  αποτελεί άλλον ένα πυλώνα των θεμελίων του δικτύου, αποσκοπώντας σε επαγγελματική εξωστρέφεια και ανατροφοδότηση μέσω της αλληλεπίδρασης.

Στις δράσεις του δικτύου Ψυ-Χο-Κίνησης θα συμπεριλαμβάνονται:

  • Η προώθηση της δημιουργίας περισσότερων θέσεων εργασίας των μελών του.
  • Η ενημέρωση του κοινού μέσω κειμένων, άρθρων και βίντεο επιμορφωτικού και επιστημονικού περιεχομένου σχετικού με το αντικείμενο.
  • Η διοργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και ερευνητικών προγραμμάτων, µε στόχο την προώθηση του αντικειμένου, την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της επιστημονικής κοινότητας.

 

Εάν ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε ως μέλος του Δικτύου Ψυχοθεραπευτών μέσω Χορού και Κίνησης, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής μελών και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.